Tag Archives:

Meditația Fecioarei Maria – Conectarea cu Dumnezeu prin inimă

Inner Wisdom

Versiunea în Limba Română

Suflete divine,

Doresc să vă împărtășesc această meditație divină primită de la Fecioara Maria, pe data de 30 iunie 2020.

De când a oferit această meditație sacră, îl simt pe Dumnezeu peste tot, simt valuri de iubire în fiecare celulă a ființei mele și pentru mine, este una dintre cele mai frumoase meditații pe care le-am făcut vreodată.

Intenția de a crea și împărtăși această meditație este pentru a ii sprijinii pe cei care doresc să aibă o conexiune mai puternică cu Sursa prin inimile lor.

Deși aceasta este o meditație făcută din înțelepciunea pe care a oferit-o prin canalizare, am rugat-o să trimită valuri de iubire în timp ce ascultați, pentru a va putea deschide  inima mai ușor în timpul meditației.

INSTRUCȚIUNI:

1. Folosește propria metodă pentru a intra intr-o stare totală de relaxare. Relaxeaza-ți mușchii și concentreaza-te asupra respirației. Inspira adanc pe nas si expira incet pe gura. Continua sa respire asa pentru cateva momente.

2. Închide ochii și conștient, mutăți atenția in chakrei inimii. Incet, intra in inima ta si incepe sa simti iubire. Simte iubire pentru tine, pentru umanitate, pentru natura, animale, pentru întreaga creatie.

3. Coboara din ce în ce mai adânc în inima ta, emanând toată iubirea pe care o simti. Mai profund și mai profund și mai profund. Există atâta de multa iubire!
Din nou, mergi din ce în ce mai adânc.

4. Acum, ajungi într-un punct în care vezi o lumină mică. Observa acea lumina. Cu cat te concetrezi mai mult asupra ei, ea crește.
Observa cum creste din ce in ce mai mult. Ce este această lumină?
Este legătura ta cu Dumnezeu.

5. Încet, cu intenția și focalizarea ta, adu această lumină la suprafață. Cere-i lui Dumnezeu săîmbrățișeze întreaga ta ființă cu aceasta lumina.
Roaga-l ca această conexiune să rămână pentru totdeauna.
Ești conectat la Sursa infinita de iubire. 
Esti parte din Dumnezeu.
Acum esti in siguranta.
Acum poti sa iti deschizi inimia din nou.

6. Permite-i sufletului  să se cufunde din ce în ce mai adânc în inima lui Dumnezeu și fi constient de ce simți sau ce vezi. Simte și inspira, toată divinitatea sa. Inspira aceste valuri de iubire in întreaga ta ființă.
Umple-te cu iubirea divină.
Peste tot este doar iubire.
Dansează în acest ocean de iubire.
Contopeste-te cu tot ce exista.

7. Ofera această iubire celor dragi. Simte iubire pentru natură, animale, păsări oceane, copii,umanitate.

8.Iubirea lui Dumnezeu este în tine. Nu trebuie să mergi într-un loc îndepărtat. Chiar în interiorul tau, este portalul care te ghideaza in inima Sursei Divine. Aminteste-ti, aminteste-ti cine esti și găseste acel punct, acea lumină, permite-i să crească. Nu-l îngropa din nou.
Bucurate de aceasta lumina.
Esti parte din tot ce exista, parte din Dumnezeu.
Acum, totul în jurul tău este frumos.
Exista atâta frumusețe, în jurul tău. Când te concentrezi pe aceasta lumină, totul se transforma îndivinitate. Îl vezi pe Dumnezeu, este peste tot. 
Chiar și în cea mai mică insectă. 
Observa acel punct de lumină în toata creatia .
Totul este conectat la Sursa infinita de iubire.
Ești înconjurat de Dumnezeu.

9. Rămâi în inima ta, răspândeste iubirea și aminteste-ti mereu, tot ceea ce ai nevoie este deja în interior.

 

Fi binecuvântat în NUMELE LUI DUMNEZEU!

Mother Mary Meditation – Connecting with God from within

Inner Wisdom

English Version

Dear ones, I want to share with you this divine meditation offered by Mother Mary, in a channeling on June 30, 2020. Since she offered to us this meditation, I started feeling God everywhere, I started feeling waves of love in every cell of my being and for me, it is one of the most beautiful meditations I have ever done.

The intention of creating and sharing this meditation is to help those who want to have a stronger connection with God through their hearts, and although this is a meditation made from the wisdom she offered through the channeling, I asked her to send waves of love while you are listening, so that you can open your heart more easily while doing the meditation.

If you want to listen to the channeling also, below is the link:


https://www.youtube.com/watch?v=O0QY0…

INSTRUCTIONS:


1. Use your own technique to bring yourself to a relaxed state of consciousness. Relax your muscles, and focus on the breathing. Breathe in through your nose and breath out through your mouth.

2. Close your eyes and with your consciousness, move your attention to your heart chakra. Slowly, go into your heart and start feeling love. Feel love for yourself, for humanity, for everything.

3. Go deeper and deeper into your heart while emanating all your love. Deeper and deeper and deeper. There is so much love. And again, go deeper and deeper and deeper.

4. Now, you come to a point where you see a small light. Have a look at that light, and as much as you focus on it, it’s growing. It’s growing, growing, growing, and have a look, it’s growing even more. What is this light? It’s your connection to God.

5. Slowly, with your intention and focus, bring that light to the surface. Ask God to embrace your entire being. Ask for this connection to remain forever. You are connected with God. You are part of God.

6. Allow your soul to dive deeper and deeper inside the heart of God and observe how you feel, what you see. Feel and breathe In all its divinity. Allow its love to encompass your entire being. Fill yourself with divine love. Everywhere is just love. Dance inside this ocean of love. Merge with it.

7. Offer this love to your dear ones. Feel love for nature, send your love to the animals, to the birds and seas and trees and children, to Mother Gaia.

8. There is so much love, feel God’s love within you. You don’t have to go to a faraway place. Just inside you, there’s everything available. Remember, remember who you are, and find that point, that light, let it grow. Don’t bury it again. Enjoy that light. Enjoy being God. Now everything around you is beautiful. So much beauty, around you. When you focus on that light, everything will turn to its best. You see God. It’s everywhere. Even in the smallest insect. See that point of light within everything and everyone. They are all connected with God. They are a part of God. You are surrounded by God.

9. Remain in your heart, spread your love, and always remember, everything you need is already inside.


BE BLESSED IN THE NAME OF GOD!

Keys to becoming a Temple of Love

Inner Wisdom

The Ascension path is wonderful and unique for each one of us and finding the light tools and the wisdom that fits your soul blueprint, it can be a challenge, or at least, it was for me.
Before my awakening process, I was always attracted by the spiritual world and my soul was always searching a true guide, a true teacher.  

When I started my inner healing process, of course, as many of you, I went to different workshops, mostly based on what my Higher Self was guiding me to learn. I always admired the facilitator of any workshop that I went, the one who was teaching the students such knowledge and I was always practicing everything they taught me, believing every word they spoke, thinking that they know better than my soul, what my soul wants.
Of course, these situations ended with disappointment from my side because most of them were only people, controlled by the ego, psychologically unhealed beings, some of them with good intentions, believing in what they were teaching, but not practicing what they were sharing. 

As a Highly Sensitive Person and an empath, once I started raising my vibration and becoming more aware of the energies around me, I started having the wisdom to make the difference between what is mine and what is coming from the others or the environment, and it was very clear for me that some of this so-called spiritual teachers were caught up in their illusions, feeding their personalities by absorbing the energies of the people who attended their workshops.

I embrace all those experiences with love. I gained so much wisdom and they guided me where I am right now, so I am grateful.

 Of course, I continued my path, and the more I raised my vibration, the outer world was matching my energy too. The key is to never give up, to trust the process, and to make space always for new people in your life when you feel that your inner world is expanding.

It took me years to understand that everything I need was already inside, and that the only thing my soul was searching was a teacher who could guide me to learn to connect and to dive deeper, on my own, into my heart.

What I want to share with you today, is the wisdom of the angels offered to humanity with the intention to start living in our hearts and manifest a reality based on love.

Most of what I am sharing in this article are keys that I practice daily, tools I learned from a wonderful being, a channel of the angels of love. Part of her mission is to teach humanity the message of God and the angels, which is very simple, LIVE IN YOUR HEART AND FEEL LOVE.

I practice her wisdom daily, and I can only say that feeling love for everything is the state of union with God and it is wonderful.

We are living in a world based on fear and fear is the absence of love.
The food of our souls is LOVE. We, humanity, love being happy, having fun, dancing, being joyful, sharing, and because of our survivor needs, we are caught up doing things that we don’t like doing, to survive, and then we become sad, depressed, insecure, and in a state of fear. Those emotions are feeding the archonic consciousness and this is the reason why humanity is still enslaved, living in a survivor mode although this planet is abundant with everything that we need. 

Now, it is our time to start connecting with our souls, living in our hearts, feeling happy and joyful at all times, taking our free will. 

One person who is living in a state of love is emanating that energy for another 10.000 people. Just imagine if all of us were living in a state of love and joy, the mass consciousness was filled with love, the vibration was raised, and the reality was manifested from that vibration of love and freedom.

Just Imagine!

Now let’s speak about these divine keys which can help you tremendously if you start to practice them.

The first key is to meditate and to start living in the present. There is a reason why many true teachers shared this message with humanity. Living in the present will help you switch from the subconscious mind to the conscious mind, becoming aware and more relaxed. 

You can start this by practicing conscious breathing and only after a few breaths, you will feel the difference. 

 Another love key is to start breathing in your body. We are giving 90% of the energy to the mind. We are letting our monkey minds to consume our precious energy, thinking about different scenarios, stories, or about other people.
Sending love to your legs, hands, spine, organs, cells, glands, chakras, and so on, while breathing consciously is helping you to have more energy which means that your body will become revitalize and more healthy. 

Another wise key is to understand that energy is all that it is. 

If you are becoming responsible and aware of your energy you can grow your light quotient more and more, having more abilities, manifesting faster, having more clarity, and many other blessings. 

Another love key is to start feeling love.
Go in your heart in your meditations, feel love for someone or something dear to your heart, and dive into the ocean of love. In that state you can ask the Angels or God, to bless you, to bless all the people, all life on Earth and beyond; in that state, you can generate 5000 more energy than through any other meditation. We all need love. 

If you are practicing these methods, you will experience major changes in your life and there is no other gift to offer to yourself, to the ones near you, to humanity, then love.

Feed your soul with love because love is all that it is.

Be Love and Love will return to you because what your energy field is emanating, is coming back at you.

I wish for you to dive into the ocean of love, and feel how majestic everything is.

Be blessed in the name of God!

Emilia Rose